Har du en rabattkode? Legg inn her:

Omega-3 DPA – den glemte fettsyren?

De aller fleste har hørt om omega-3-fettsyrer.  Noen har et forhold til EPA og DHA, de to mest kjente og omtalte omega-3-fettsyrene.  Omega-3 DPA har dessverre færre et forhold til. 

Skrevet av: Terje Myrvold - Publisert: 07.01.2019 - Endret: 07.01.2019

DPA er en omega-3-fettsyre som er minst like viktig som EPA og DHA.  Hvorfor har det da seg slik, at denne viktige fettsyren nesten aldri blir omtalt i media eller av tilbydere av omega-3-produkter? 

Muligens har det en sammenheng at så og si alle produkter på markedet utvinnes av fisk fra Stillehavet.  Dette er fisk som har et veldig lavt innhold av denne viktige omega-3-fettsyren.

Et lite historisk tilbakeblikk

Omega-3-industrien er ganske ung.  Selv om tran (oljen fra torskelever) tradisjonelt har blitt brukt i Nord-Europa  i over 250 år og da som en kilde til A- og D-vitaminer, har omega-3-oljer først vært storindustri som kosttilskudd og legemiddel i kun 30 år.  Før dette ble fiskeolje i all hovedsak brukt i malings- og linoleumsindustrien.

Det var først etter at danske forskere i 1979 publiserte noen spennende funn i The Lancet at omega-3 ble storindustri som kommersielt kosttilskudd.  Da Dyerberg og Bang dokumenterte at eskimoer hadde betydelig mindre hjerte- og karsykdommer grunnet sitt høye inntak av fett fra sel og fet fisk, økte interessen og omega-3 ble mer omtalt i media. 

I 1985 ble et nytt langtidsstudie publisert.   Her dokumenterte nederlandske forskere at menn som regelmessig spiste fisk hadde mindre dødelighet av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med de som sjeldent eller aldri spiste fisk.  Dette ble også slått stort opp i medier, og både bruken og etterspørselen av omega-3 som kosttilskudd eksploderte. 

I dag bruker fortsatt omega-3 industrien disse studiene for å markedsføre seg selv og produkter med høyt innold av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.  Disse to fettsyrene er derfor noe av de mest og best dokumenterte innen kosttilskuddsbransjen. 

Men – fisken som brukes i disse tilskuddene er i all hovedsak fra Stillehavet, og har et lavt innhold av omega-3-DPA (og andre viktige fettsyrer man finner i sel og laks).  Det kan virke som at hele industrien og forskningsmiljøer har ”glemt” DPA, og kun fokuserer på EPA og DHA.  Noe som ikke er unaturlig...

Hvorfor ble det slik?

Den internasjonale omega-3 industrien har sitt utspring fra fôrindustrien.  Produsenter av fiskemel til fôrindustrien avfettet fiskelmelet så det kunne brukes til dyrefôr.  Oljen blir så tatt vare på etter beste evne, før den eventuelt brukes som tilskudd eller til å berike fôr til andre formål.  Dette er en stor industri i Sør-Amerika (og for norske raffenerier), som har de største kommersielle fangstene.  Fisken som brukes herfra er spesielt rik på omega-3 EPA og DHA, men så og si fri for DPA og de viktige fettsyrer som man finner i Nord-Atlantisk fisk. 

Det er derfor ganske naturlig at både forskere og industri har fokusert på EPA og DHA, da disse er mest og lettest tilgjengelig. 

Dyerbergs banebrytende forskning på eskimoer og hjerte-/ karsykdommer er ”halvglemt”, og det fokuseres kraftig på fiskeoljer med høyt innhold av EPA og DHA – og følgelig fortelles i dag kun ”halve” historien.  

Eskimoene som ble undersøkt spiste nemlig ikke fisk fra Sør-Amerika.  Det gjør de heller ikke i dag.  Derimot konsumerer de mye nordatlantisk sel og feit fisk som laks. Laks og sel har et godt innhold av alle tre omega-3-fettsyrene, sammen med en del andre unike fettsyrer.  Noe som mange glemmer..

DPA – litt fakta og fordeler

Omega-3 DPA finner vi i gode mengder i brystmelk, selolje og lakseolje.  DPA spiller en mye viktigere rolle en hva man tidligere har trodd og forstått.  Det anslås at et lavt inntak og lave blodverdier av DPA kan være årsak og en indikasjon på en rekke forskjellige helseplager.

Vekst og utvikling

Både DHA og DPA (samt omega-6-fettsyren arakidonsyre) er viktige fettsyrer for vekst og utvikling hos spedbarn og småbarn.  I morsmelk er det omtrent like store mengder DPA som DHA, og veldig lite EPA. Dette forteller oss at DPA er viktig for barns utvikling.  Omtrent 1/3 av fettsyrene i blodet vårt kan tilskrives DPA.

Omega-3 DPA gir sunnere og sterkere hjerte

Et stort studie med mer enn 30.000 personer, viste at høyere blodverdier av DPA er forbundet med en betyelig lavere risiko for hjertinfarkt. 

Et annet studie viser at personer med hjerte- og karsykdommer har langt lavere nivå av både EPA, DHA og DPA sammenlignet med friske personer.  Det spennende her er at den største forskjellen mellom syke og friske personer fant man av DPA-fettsyren, og det var kun DPA som reduserte risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer forbundet med røyking.

Japanske forskere har dokumentert at DPA stimulerer celler som beskytter blodårene våre og at den motvirker unormale fettavleiringer.  DPA-fettsyren viste seg være inntil 10 ganger bedre enn omega-3-EPA.

Andre har direkte sammenlignet DPA med EPA og DHA, og funnet ut at DPA er lang mer potent en sine to mer kjente omgea-3 fettsyrer.  DPA er kraftig betennelsesdempende og dermed meget effektiv til å hindre at blodet vårt klumper seg og tetter blodårene våre.   Dette er med på å forklare hvorfor eskimoer hadde så lave tilfeller av hjerteinfarkt.  Et studie med over 2000 voksne japanere viser at DPA også motvirker stive og harde blodårer.

Tilskudd av DPA øker dessuten blodverdiene av både DPA, DHA og EPA, den reduserer kjente betennelsesfaktorer og den gir en kraftig forbedring av fetttsyrebalansen vår.

DPA og hjernen

Omega-3-DPA kan også beskytte hjernen vår.  Etter hvert som vi blir eldre, øker forskjellige betennelsesfaktorer som vil påvirke hjernen vår negativt, sammen med økt oksidativt stress.  DPA har vist seg å kunne nedregulere disse faktorene.

I et studie på schizofrene, ble det funnet lave verdier av DPA sammenlignet med kontrollgruppen av friske, og i et annet studie på eldre med begynnende demens, var lave verdier av DPA forbundet med økt smertefølelse i kroppen. 

Man fant også at symptomer på depresjon var forbundet med for høye verdier av omega-6, og at DPA forbedret balansen mellom omega-6 og omega-3 (også kjent som fettsyrebalansen).

Som om alle disse helsefordelene ikke er nok, viser undersøkelser at omgea-3-DPA er positivt å bruke ved prostatakreft. 

 

Tilslutt en liten advarsel:  regelmessig konsum av gode mengde alkohol reduserer mengden av DPA i både lever, hjerne og øyne.  I alle fall hos laboratoriealkoholiserte katter…

Kjøp Omega-3 her

Kilder:

Dyerberg, Bang, “Haemostatic function and platelet polyunsaturated fatty acids in Eskimos”, Lancet, (2), 433-5 (1979).

Kromhaut et al., “The inverse relation between fish consumption and 20-year mortality from coronary heart disease”,  New Eng. J. Med., 312, 
1205 (1985).

Kelly L et al. ”The polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA exert a protective effect in the hippocampus of the aged rat.” Neurobiol Aging, 2011 Dec;32(12):2318.e1-15

 

Kanayasu Toyoda T, Morita I, Murota S. “Docosapentaenoic acid (22:5, n-3), an elongation metabolite of eicosapentaenoic acid (20:5, n-3), is a potent stimulator of endothelial cell migration on pretreatment in vitro.” Prostaglandins Leukotriene Essent Fatty Acids. 1996;54(5):319-325.

 

Akiba S, Murata T, Kitatani K, Sato T. “Involvement of lipoxygenase pathway in docosapentaenoic acid-induced inhibition of platelet aggregation.” Biol Pharmaceutical Bull. 2000;23(11):1293-1297.

 

Paganelli F et al. “Altered erythrocyte n-3 fatty acids in Mediterranean patients with coronary artery disease.” Int J Cardiol. 2001;78(1):27-32.

 

Hino A et al. “Very long chain n-3 fatty acids intake and carotid atherosclerosis: An epidemiological study evaluated by ultrasonography.” Atheroscler. 2004;176(1):145-149.

 

Sun Q et al. “Blood concentrations of individual long-chain n-3 fatty acids and risk of nonfatal myocardial infarction.” Am J Clin Nutr. 2008;88(1):216-223.

 

Kaur G et al. “Short-term docosapentaenoic acid (22:5n-3) supplementation increases tissue docosapentaenoic acid, DHA and EPA concentrations in rats.” Br J Nutr. 2010;103(1):32-37.

 

Leng GC, Horrobin DF et al. “Plasma essential fatty-acids, cigarette-smoking, and dietary antioxidants in peripheral arterial-disease - a population-based case-control study.” Arteriosclerosis Thrombosis. 1994;14(3):471-478.

 

Assies J et al. “Significantly reduced docosahexaenoic and docosapentaenoic acid concentrations in erythrocyte membranes from schizophrenic patients compared with a carefully matched control group.” Biological Psychiatry. 2001;49(6):510-522.

 

Milte CM et al. “Erythrocyte polyunsaturated fatty acid status, memory, cognition and mood in older adults with mild cognitive impairment and healthy controls.” Prostagland Leukotriene Essen Fatty Acids. 2011;84(5-6):153-161.

 

Ritch CR et al. “Dietary fatty acids correlate with prostate cancer biopsy grade and volume in Jamaican men.” J Urol. 2007;177(1):97-101.

 

Pawlosky RJ, Salem N. “Ethanol exposure causes a decrease in docosahexaenoic acid and an increase in docosapentaenoic acid in feline brains and retinas.” Am J Clin Nutr. 1995;61(6):1284-1289.

Kategorier og register

Register Relevans
Kroppsdel / Hjerte-karsystem Ekstra høy
Kroppsdel / Hodet Ekstra høy
Kroppsdel / Ledd Ekstra høy
Gratis Frakt Fra 199

Gratis Frakt Fra 199

Levert med Posten
Rask Levering

Rask Levering

2-5 Virkedager
Click & Collect

Bestill i dag!

På nett eller telefon
Klarna Faktura

Farmateket Faktura

Betal om 14 dager